Statutory Notice (SN)

Civil Disobedience Movement

CIVIL DISOBEDIENCE


 
Pertanyaan?
Naturalist Party Malaysia


Ringkasan

  • Civil disobedience untuk "the normal way of life". Ingkar semua SOP dan perlaksanaan penuh hak asasi manusia dijamin Bahagian II Perlembagaan. Hapuskan gerakan "New Normal" untuk 4IR dan Great Reset. "Educate" hak asasi manusia dan "natural rights" kepada peniaga. Tampal SN di pintu rumah, kedai, pejabat & kenderaan.