Repot Polis Perlembagaan

Kausa Hak Asasi Manusia di bawah Perlembagaan

DERAF REPOT POLIS


 
Pertanyaan?
Naturalist Party Malaysia

[1] Pada 2020 sehingga kini bertempat di seluruh negara Malaysia, saya percaya media dan kerajaan mendesak suntikan ujikaji synthetic pathogen/kimia/microbial/agen biologi/toksin (tanpa ujikaji dan liabiliti pengeluar) yang terbukti mengakibatkan kesan sampingan, kecacatan serius dan kecuaian/jenayah kematian di bawah torts, Kanun Keseksaan dan Perlembagaan.

[2] Saya percaya Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org/, World Doctors Alliance dan ribuan pakar sedunia menegaskan ia bukan vaksin kerana tidak menjauhi Covid-19/Exosomes,dan bioweapon menghasilkan variant/virus yang memudaratkan sistem imunisasi/DNA, dan agenda jenayah transhuman secara berlawanan keagamaan/penghapusan DNA tulen etnik dan spesis manusia. Tiada bukti pandemik kerana statistik kematian 2019 yang jauh lebih tinggi daripada tahun selepasnya untuk wabak Covid-19.

[3] Saya percaya kerajaan secara spekulasi dan salah membawa sentimen permusuhan, menghalang perubatan alternatif, mendesak suntikan diri/kanak-kanak dan penutup muka serta dirisikokan penyakit serius kerana dinafikan hak bernafas dan pencemaran darah. Saya percaya diancam nyawa melalui ujikaji fraud PCR/RTK-Ag dan mengalami kerugian serta tekanan hidup serius melalui penjara sosial, ekonomi, dan diugut dengan kesalahan/pemulauan. Asas kepercayaan saya menurut himpunan video keterangan pakar di https://novaccinepassport.blogspot.com.

[4] Saya mempunyai sebab yang cukup mempercayai kecuaian dan perbuatan bioterrorist transhumanisme serta jenayah terancang bagi melumpuhkan ekonomi negara/the great reset/SDG (sebagai Agenda 21 dan Industri 4.0 memaksa kehidupan Biometric ID/ID2020/vaccine passport, CBDC dan Cryptocurrency; e.g. Microsoft Patent WO2020060606A1 seumpamanya untuk peralihan wang fiat kepada matawang baru CBDC, New Bretton Woods Agreement, dan perhambaan manusia melalui serta hak Patent ke atas Synthetic DNA/RNA/Cell daripada suntikan vaksin palsu/Vaksin cDNA).

[5] Saya menegaskan sekeras-kerasnya perlanggaran kontrak sosial negara berdaulat kerana pencabulan prinsip keagamaan, tradisi dan hak asasi tubuh/kehidupan saya serta rakyat oleh Tuhan/Rukunegara di bawah Bahagian III Perlembagaan dan undang-undang kecemasan Perkara 150 (6A) [Seksyen 130B (3) (i) Kanun Keseksaan], 11 (5), 3 (1) dan 4 (1) Perlembagaan.

[6] Saya menegaskan sekeras-kerasnya hak kebebasan/perlindungan kehidupan diri dan keluarga di bawah Perlembagaan menurut Bahagian IV Kanun Keseksaan daripada semua bentuk perbuatan pengganas transhumanisme menurut seksyen 130B (2) (3), seksyen 212, 221 dan 130K serta kesalahan material Bab VIB, IX, XI dan XVI Kanun Keseksaan, Perkara 4 (1), 150, 126 dan 183 Perlembagaan serta torts/Nuremberg Ethics/UN etc. Tujuan repot polis untuk dilampirkan bersama Notis Tuntutan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia menurut seksyen 32, 202, 130M dan 130T Kanun Keseksaan. Sekian aduan saya.


Penerangan Terperinci

Ringkasan

  • Repot polis ini sekadar bertujuan merekodkan "asas kepercayaan" dikehendaki seksyen 26 dan 130K Kanun Keseksaan berkenaan perbuatan keganasan 4IR, Great Reset dan New Bretton Woods Agreement melanggar Kontrak Sosial. Tiada unsur jenayah buat masa ini dan repot diperlukan sebagai lampiran Notis Tuntutan KKM menurut seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan.