Repot Polis Perlembagaan

Kausa Hak Asasi Manusia di bawah Perlembagaan

DERAF REPOT POLIS


 
Pertanyaan?
Naturalist Party Malaysia

[1] Dari tahun 2020 hingga hari ini, di seluruh Malaysia, saya percaya bahawa terdapat desakan melampau oleh media dan kerajaan untuk penyuntikan pathogen/kimia/mikrobial/agen biologi/toksin sintetik cDNA yang terbukti menyebabkan kesan sampingan, kecacatan serius, dan kecuaian/jenayah kematian di bawah torts, Kanun Keseksaan, dan Perlembagaan; walaupun tiada bukti jangkitan dan pandemik, kerana statistik kematian tahun 2019 jauh lebih tinggi daripada tahun 2020 selepas wabak Covid-19.

[2] Saya percaya jutaan pakar di seluruh dunia, seperti yang terdapat dalam Deklarasi Great Barrington (https://gbdeclaration.org), World Doctors Alliance, dan lain-lain, menegaskan bahawa penyuntikan ini bukanlah vaksin kerana tidak mencegah jangkitan Covid-19/Exosomes. Sebaliknya, ia adalah senjata biologi yang mencipta variasi/virus untuk merosakkan sistem imunisasi/DNA bagi menyokong agenda jenayah transhumanisme yang bertentangan dengan nilai keagamaan/penghapusan DNA tulen spesis manusia sejak melebihi 200,000 tahun dahulu.

[3] Saya percaya kerajaan, secara spekulatif, salah dan jahat, memupuk sentimen permusuhan dan diskriminasi, menghalang perubatan alternatif, mendorong penyuntikan diri/kanak-kanak, dan mempromosikan penggunaan penutup muka yang membahayakan kesihatan serta membawa risiko penyakit serius. Saya percaya nyawa saya terancam melalui ujian fraud PCR/RTK-Ag dan saya mengalami kerugian dan tekanan hidup serius melalui penjara sosial dan ekonomi, berserta ancaman dengan tuduhan/pemulauan. Keyakinan saya berdasarkan testimoni pakar yang terdapat di https://bit.ly/npmy dan selainnya.

[4] Saya mempunyai sebab yang cukup untuk percaya pada kecuaian dan tindakan bioterrorisme transhumanisme serta jenayah terancang bagi melumpuhkan ekonomi negara/The Great Reset/SDG (sebagai Agenda 21 dan Industri 4.0 memaksa kehidupan Biometric ID/ID2020/CBDC; Microsoft Patent WO2020060606A1 seumpamanya bagi tujuan peralihan wang fiat kepada matawang baru CBDC, New Bretton Woods Agreement, dan perhambaan manusia melalui hak Patent ke atas Synthetic DNA/RNA/Cell semua manusia daripada suntikan vaksin palsu/Vaksin cDNA).

[5] Saya menegaskan dengan sekeras-kerasnya perlanggaran kontrak sosial negara berdaulat kerana pencabulan prinsip keagamaan, tradisi, dan hak asasi tubuh/kehidupan saya serta rakyat oleh Tuhan/Rukunegara di bawah Bahagian III Perlembagaan dan undang-undang kecemasan Perkara 150 (6A) [Seksyen 130B (3) (i) Kanun Keseksaan], 11 (5), 3 (1) dan 4 (1) Perlembagaan.

[6] Saya menegaskan dengan sekeras-kerasnya hak kebebasan/perlindungan kehidupan diri dan keluarga di bawah Perlembagaan menurut Bahagian IV Kanun Keseksaan daripada semua bentuk perbuatan pengganas transhumanisme menurut seksyen 130B (2) (3), seksyen 212, 221 dan 130K serta kesalahan material Bab VIB, IX, XI dan XVI Kanun Keseksaan, Perkara 4 (1), 150, 126 dan 183 Perlembagaan serta torts/Nuremberg Ethics/UN etc.

[7] Saya dengan ini membuat laporan polis berkenaan dengan beberapa kebimbangan berkaitan dengan kesihatan awam, tindakan bioterrorisme oleh pakatan kerajaan, dan aktiviti jenayah penghapusan spesis manusia asal yang didakwa melalui WHO/IHR dan memaksa 500 vaksin cDNA baru sebelum 2030 https://bit.ly/npmex1. Tujuan repot polis ini adalah untuk siasatan polis dan susulan lampiran bersama Notis Tuntutan Pembuktian Jangkitan/Pengasingan Virus kepada Kementerian Kesihatan Malaysia menurut seksyen 32, 202, 130M dan 130T Kanun Keseksaan. Maklumat yang diberikan adalah berdasarkan kepercayaan dan pemerhatian saya. Sekian aduan saya.


Penerangan Terperinci

Ringkasan

  • Repot polis ini sekadar bertujuan merekodkan "asas kepercayaan" dikehendaki seksyen 26 dan 130K Kanun Keseksaan berkenaan perbuatan keganasan 4IR, Great Reset dan New Bretton Woods Agreement melanggar Kontrak Sosial. Tiada unsur jenayah buat masa ini dan repot diperlukan sebagai lampiran Notis Tuntutan KKM menurut seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan.